AK40_01_mini.jpg

KD23_01_mini.jpg

 kanalstaden.jpg

Välkommen till Kanalen!

Lokaltidningen Kanalen är en oberoende tidning som ägs av Fix Media AB och finansieras enbart med annonsintäkter. Den går ut varje vecka i Österåkers kommun i ca 21.500 hushåll.

Grundidén är att att skapa en relation till dig som invånare och göra "den lilla människan" synlig genom att sätta läsaren i centrum. Lokaltidningen Kanalen ska även bidra till att göra dig som invånare stolt över din kommun.

Här intill hittar du senaste utgåvan av Kanalen och under fliken "Arkiv" tidigare nummer av tidningen.

Trevlig läsning!

Utebliven tidning?

 ST23_01_liten.jpg