Föreningskunder

Ideella föreningar har 30 % rabatt på ordinarie annonspris. Som ideell förening räknas samtliga kultur- och idrottsföreningar samt hjälporganisationer med ickekommersiell verksamhet.


Kanalen_Prisinfo_2019_02.jpg
 

Kanalen_Prisinfo_2019_03.jpg

 

Kanalen_Prisinfo_2019_07.jpg