Föreningskunder

Ideella föreningar har 30 % rabatt på ordinarie annonspris.
Som ideell förening räknas samtliga kultur- och idrottsföreningar samt hjälporganisationer med ickekommersiell verksamhet.


Kanalen_Prislista_2022_1.jpg
 

Kanalen_Prislista_2022_2.jpg

 

Kanalen_Prislista_2022_3.jpg