Föreningskunder

Ideella föreningar har 30 % rabatt på ordinarie annonspris. Som ideell förening räknas samtliga kultur- och idrottsföreningar samt hjälporganisationer med ickekommersiell verksamhet.


2016_format_pris.jpg
 


2016_special.jpg2016_original_bilder_tjanster.jpg2016_bilagor.jpg


2016_tekniskspec.jpg