Föreningskunder

Ideella föreningar har 30 % rabatt på ordinarie annonspris. Som ideell förening räknas samtliga kultur- och idrottsföreningar samt hjälporganisationer med ickekommersiell verksamhet.


Annonsformat_21.jpg
 

Specialformat_21.jpg

 

Tekniska_specifikationer_21.jpg